VOUCHER 1-KROTNY DO 14 DNI POBYTU
Z WŁASNĄ REZERWACJĄ HOTELU (50,00 PLN)
This content is password protected. To view it please enter your password below:

Zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zmianami) informuję Pana/Panią, że administrator danych osobowych tj. Wizabroker Aleksandra Skolimowska zbiera i przetwarza Pana/Pani dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszego zamówienia. Informuję, jednocześnie, że przysługuje Panu/Pani prawo wglądu do danych oraz uzupełnienia, uaktualnienia oraz żądania prostowania zgromadzonych danych w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Ponadto informuję, że Administrator danych osobowych tj. Wizabroker Aleksandra Skolimowska dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.