Regulamin zakupu on-line
voucherów turystycznych oraz zaproszeń biznesowych

 1. Firma WIZABROKER prowadzi sprzedaż voucherów turystycznych do Rosji w formie skanów do wydrukowania przesyłanych na podany przez Klienta adres elektroniczny.
 2. Firma WIZABROKER prowadzi sprzedaż zaproszeń biznesowych do Rosji w formie oryginalnych dokumentów.
 3. Zarówno na voucherze turystycznym jak i na zaproszeniu biznesowym widnieje nazwa oraz pieczęć instytucji która je wystawiła.
 4. Firma Visa Brokers prowadzi sprzedaż wyżej wymienionych dokumentów na terenie RP z możliwości dostawy na wskazany adres w całej Unii Europejskiej.
 5. W cenie zaproszeń biznesowych (oryginałów dokumentów) zawarty jest koszt ich dostarczenia do Warszawy. W przypadku chęci otrzymania dokumentu w innym mieście osoba zamawiająca musi dodatkowo pokryć koszt wewnętrznej przesyłki kurierskiej.
 6. Zamówienia wyżej wymienionych dokumentów można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną (e-mail lub formularz zamówienia na stronie www firmy WIZABROKER)
 7. Procedury związane z załatwianiem wyżej wymienionych dokumentów rozpoczniemy po otrzymaniu drogą elektroniczną skanu dokonanej opłaty lub w przypadku płatności on-line automatycznego potwierdzenia wysłanego z firmy Dotpay.
 8. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 9. Osoba zamawiająca ma prawo zrezygnować z zamówionego ale nie zapłaconego vouchera turystycznego lub zaproszenia biznesowego w każdej chwili bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów anulacji zamówienia.
 10. Osoba zamawiająca voucher turystyczny do Rosji ma prawo zrezygnować z zamówionego i zapłaconego vouchera turystycznego w przeciągu 12 godzin od momentu dokonania wpłaty za voucher. Koszt manipulacyjny anulacji zamówienia vouchera turystycznego wynosi 30 PLN.
 11. Osoba zamawiająca zaproszenie biznesowe do Rosji ma prawo zrezygnować z zapłaconego zaproszenia jedynie do godziny 24:00 w dniu w którym dokonana została płatność za zaproszenie. Koszt manipulacyjny anulacji przy zachowaniu powyższych warunków wynosi 50 PLN w pozostałych przypadkach anulacja zamówienia nie jest możliwa.
 12. W przypadku gdy z winy osoby zamawiającej zaistnieje potrzeba poprawy danych na wystawionym już voucherze turystycznym osoba zamawiająca obciążona zostanie kosztami manipulacyjnymi w wysokości 50 PLN. Poprawy błędnie podanych danych przy zamawianiu zaproszeń biznesowych można dokonać gdy zamówienie nie zostało jeszcze opłacone lub do godziny 22:00 w dniu w którym dokonana została płatność. W pozostałych przypadkach zaproszenie zostanie wystawione na podane w formularzu dane a osoba zamawiająca poniesie pełne koszty zamówienia.
W razie wątpliwości skontaktuj się z nami.