Voucher 1 wjazd z naszą rezerwacją

Pola oznaczone * muszą zostać wypełnione

INFORMACJE O WYJEŹDZIE

Dane paszportowe

Jeżeli w paszporcie mają Państwo wpisane dwa imiona, to prosimy podać obydwa!
W jednym zamówieniu można wykupić vouchery dla maksymalnie 4 osób pod warunkiem, że osoby te wyjeżdżają w tym samym terminie i będą nocować w tym samym hotelu. Żeby dodać do zamówienia kolejną osobę należy kliknąć w ikonę "+" po lewej stronie. Usunąć dodatkowe zgłoszenie można klikając w ikonę "-" po lewej stronie od nazwiska danej osoby.

dane kontaktowe, akceptacja regulaminów

Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem sprzedaży voucherów i zaproszeń biznesowych do Rosji przez firmę Wizabroker Aleksandra Skolimowska

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 992) wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych przez Wizabroker Aleksandra Skolimowska z siedzibą w Warszawie, ul. Astronomów 8 m.1 wyłącznie w celach związanych z wyrobieniem vouchera turystycznego, zaproszenia biznesowego lub wizy do Rosji. Niniejszym oświadczam, że zastałam/em poinformowana/y o dobrowolności podania danych osobowych, o prawie do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawie do ich poprawiania.

Jeżeli potrzebują Państwo faktury prosimy wpisać dane poniżej.

Zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zmianami) informuję Pana/Panią, że administrator danych osobowych tj. Wizabroker Aleksandra Skolimowska zbiera i przetwarza Pana/Pani dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszego zamówienia. Informuję, jednocześnie, że przysługuje Panu/Pani prawo wglądu do danych oraz uzupełnienia, uaktualnienia oraz żądania prostowania zgromadzonych danych w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Ponadto informuję, że Administrator danych osobowych tj. Wizabroker Aleksandra Skolimowska dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.