Voucher turystyczny do Rosji

Voucher i potwierdzenie obsługi turysty zagranicznego jest dokumentem wystawianym (na jednym blankiecie) przez firmę posiadającą ważny numer rejestrowy w Federalnym Rejestrze Touroperatorów Ministerstwa Kultury Federacji Rosyjskiej. Wypełniając wniosek wizowy należy podać numer vouchera oraz numer rejestrowy firmy, która go wystawiła. Wydrukowany skan vouchera należy przedłożyć przy składaniu wniosku wizowego w konsulacie, biurze pośrednictwa wizowego czy w rosyjskim centrum wizowym.

Cennik voucherów:
Uwaga: do zamówienia vouchera konieczne jest posiadanie rezerwacji hotelowej!

Jak długo trzeba czekać na vouchery turystyczne do Rosji?

Skan (w formie PDF) otrzymasz w przeciągu maksymalnie 24 godzin (przy zamówieniu w dni robocze od 08:00 do 20:00)

605 745 743

info@wizabroker.pl