Zaproszenie biznesowe
do wizy rosyjskiej

Zaproszenie na wjazd do Federacji Rosyjskiej może być wystawione przez rosyjską (zagraniczną) osobę prawną zarejestrowaną na terenie Federacji Rosyjskiej lub sporządzone przez organy Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji. Zaproszenie od rosyjskiej osoby prawnej lub zarejestrowanej w Rosji zagranicznej firmy musi być sporządzone na druku firmowym i zawierać następujące dane:
  • nazwę firmy, spółki, stowarzyszenia, organizacji;
  • adres prawny;
  • NIP;
  • cel wjazdu cudzoziemca do Rosji;
  • podpis osoby uprawnionej wraz z pieczątką podmiotu;
  • dane cudzoziemca (seria i numer paszportu, data urodzenia), okres, na który się zaprasza, ilokrotność wjazdów.

Cennik zaproszeń:
(W celu zamówienia zaproszenia prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy)

FMS – zaproszenie wydane przez organy Federacyjnej Służby Migracyjnej FR | RCC – zaproszenie wydane przez Rosyjską Izbę Handlową

605 745 743

info@wizabroker.pl